Bespaar als ondernemer niet op bedrijfshulpverlening

Een werkgever is verplicht één of meer werknemers aan te wijzen als bedrijfshulpverlener. Ook uitzendkrachten en vakantiewerkers tellen mee. Als zich in het bedrijf een situatie voordoet die direct gevaar oplevert voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers en derde, moeten de bedrijfshulpverleners letsel en schade zo veel mogelijk voorkomen en beperken. In de Arbowet staan de voornaamste taken van de bedrijfshulpverlening omschreven:

  • het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
  • het beperken en bestrijden van een beginnende brand;
  • het voorkomen en beperken van ongevallen;
  • het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het gebouw;
  • het alarmeren van en samenwerken met de gemeentelijke of regionale brandweer en andere hulpverleningsorganisaties bij een beginnende brand of bij een ongeval.

Aantal BHV’ers

Iedere medewerker binnen een bedrijf kan BHV’er zijn of worden. Wij adviseren meerdere BHV’ers op te leiden, want wanneer de BHV’er afwezig is moet iemand anders de taken over kunnen nemen. Werktijden BHV’ers, grootte van het gebouw, complexiteit van het gebouw, aantal bezoekers/gasten en aantal medewerkers, het zijn een aantal factoren die bepalend zijn voor het aantal BHV’ers binnen een bedrijf.

Boetes

Het is toegestaan om samen te werken met andere bedrijven met BHV’ers, als het bedrijf in bijvoorbeeld een bedrijfsverzamelgebouw zit. De Inspectie SZW controleert of werkgevers en werknemers zich houden aan de wetten en besluiten op het gebied van arbeid. Zo controleren zij ook of er binnen het bedrijf een BHV’er aanwezig is. Is dat niet het geval? Dan kan dit leiden tot boetes van vele duizenden euro’s. Voorkom boetes en klik hier om direct één of meerdere medewerkers in te schrijven voor een cursus BHV. Binnen één dag kunnen je werknemers hun certificaat al behalen. Dus waar wacht je nog op?